Ponúkam pomoc ľuďom s nasledovnými problémami:

 

- stavy úzkosti, fóbie

- depresívne stavy

- poruchy spánku

- telesné ťažkosti súvisiace so stresom

  (napr. bolesti chrbta, hlavy, tráviace problémy, únava, búšenie srdca)

- problémy vo vzťahoch

- nízke sebavedomie

 

Ďalej ponúkam:   

 - služby psychiatrickej ambulancie

 - poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja

 - cvičnú individuálnu psychoterapiu pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov

 - nácvik relaxačnej techniky "autogénny tréning"

 

Pri svojej práci vychádzam z princípov psychodynamickej psychoterapie.