Profesijný životopis                     

Vzdelanie

1992 – 1998     Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odbor Všeobecné lekárstvo

2001                Atestácia 1.stupňa v odbore psychiatria

2000 – 2006     Výcvik v psychodynamickej psychoterapii

2004                Výcvik v autogénnom tréningu

2006                Získanie certifikátu o absolvovaní záverečnej skúšky výcviku v psychodynamickej  psychoterapii

                       Atestácia 2. stupňa v odbore psychiatria – podľa kritérií EU

                       (téma atestačnej práce: Psychoterapeutický vzťah)

                       Zaradenie do zoznamu psychoterapeutov SR na základe splnenia  kritérií EU

2007                Funkčná špecializácia v odbore psychoterapia v ČR 

 

Prax

1998 – 2006        Psychiatrická nemocnica Phillipa Pinela, Pezinok, SR, z toho:

                          1998 - 1999 - Oddelenie pre liečbu drogových závislostí /6 mesiacov/,

                                            - Gerontopsychiatrické oddelenie /3 mesiace/,

                                            - Ženské oddelenie /5 mesiacov/,

                          2000 - 2006 - Psychosomatická klinika FZaSP Trnavskej univerzity PNPP Pezinok

                                              /do r. 2004 Psychoterapeuticko - psychosomatické oddelenie/

                   (do r. 2004  sekundárny lekár, odvtedy  zástupca primára)

 

 2006 - jún 2013  Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET s.r.o., Praha, ČR

                          (ambulantný psychiater a psychoterapeut, vrátane vedenia  terapeutickej skupiny a stacionára) 

 

2007 - doteraz    Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha, ČR (rektor PhDr. Růžička)

                          (lektor psychoterapeutického výcviku  pre študentov psychológie a sociálnej práce)

2013 - doteraz    Slovenský  inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava, SR

                         (lektor a cvičný terapeut výcviku v psychodynamickej psychoterapii),


                         súkromná prax