Cenník

Uvedené  ceny platia pre nových pacientov od 1.1.2019. Pre pacientov, ktorí už sú v liečbe, ostávajú ceny nezmenené.
 
Poradenstvo v osobnostnom rozvoji:
 

Vstupný pohovor: 60 eur / 60 - 90 minút

Individuálne sedenie:  40 eur / 50 minút

Cvičná terapia (pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov): 30 eur / 50 minút

Autogénny tréning: vstupný pohovor 60 eur / 90 minút (1. cvičenie v rámci vstupného pohovoru zdarma)

                            + 6-7 cvičení 1x za 7-14 dní á 30 minút, 30 eur / 1 cvičenie

Termíny mimo prac. doby (8:00, 17:00, 18:00): + 10 eur

  

Služby psychiatrickej ambulancie:

(vypracovanie a vedenie  zdravotnej dokumentácie prebieha nad rámec uvedeného času vyhradeného pre kontakt s pacientom)

Psychiatrické vyšetrenie vstupné:      70 eur / 60 - 90 min

Psychiatrické vyšetrenie kontrolné základné:     30 eur / 30 min

Psychiatrické vyšetrenie kontrolné rozšírené:    40 eur / 50 min 

Termíny mimo prac. doby (8:00, 17:00, 18:00): + 10 eur