Cenník

Uvedené  ceny platia  od 9.1.2023.
 
Poradenstvo v osobnostnom rozvoji:
 

Vstupný pohovor: 90 eur / 60 - 90 minút

Individuálne sedenie:  50 eur / 50 minút

Cvičná terapia (pre frekventantov psychoterapeutických výcvikov): 40 eur / 50 minút

Autogénny tréning: vstupný pohovor 90 eur / 90 minút (1. cvičenie v rámci vstupného pohovoru zdarma)

                            + 6-7 cvičení 1x za 7-14 dní á 30 minút, 40 eur / 1 cvičenie

Termíny mimo prac. doby (8:00, 17:00, 18:00): + 10 eur

  

Služby psychiatrickej ambulancie:

(vypracovanie a vedenie  zdravotnej dokumentácie prebieha nad rámec uvedeného času vyhradeného pre kontakt s pacientom)

Psychiatrické vyšetrenie vstupné:      90 eur / 60 - 90 min

Psychiatrické vyšetrenie kontrolné základné:     40 eur / 30 min

Psychiatrické vyšetrenie kontrolné rozšírené:    50 eur / 50 min 

Podporná psychoterapia: 50 eur / 50 min

Termíny mimo prac. doby (8:00, 17:00, 18:00): + 10 eur

Vypracovanie odbornej správy do rozsahu A5: 10 eur

Vypracovanie odbornej správy nad rozsah A5: 20 eur

Krátka odborná konzultácia (mejlom/ telefonicky) u pacientov v mojej liečbe mimo termínu kontroly: 10 eur

Predpis receptu mimo termínu kontroly: 10 eur